חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בענין ברכת כהנים כאשר יש רק כהן אחד?

תשובה:

כאשר יש כהן אחד בבית הכנסת, עולה הוא לברכת כהנים בין אם הוא נשוי או רווק ובלבד שמלאו לו יג' שנה ויום אחד.
כמו כן כאשר יש כהן אחד, אין הש"ץ מכריז וקורא לו, אלא הכהן עצמו מסתובב  ומברך.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן קכח סעיף לד ובמשנה ברורה וביה"ל, ובסעיף מד וראה גם סעיף יח ובמשנה ברורה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה