חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עושים עם היין שמזגו בליל הסדר לכוס של אליהו הנביא?

תשובה:

יש הנוהגים לעשות ביין זה קידוש, שמאחר ונעשתה בו כבר מצווה אחת יעשה בה כעת מצווה אחרת נוספת.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן שסו וראה גם רבבות אפרים א' סימן שכד, ג וכן הוזכר בשו"ת ציץ אליעזר כב, כח, ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה