חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה יד מניח תפילין מי שכותב ביד שמאל?

תשובה:

מי שכותב ביד שמאל, וכל מלאכתו ביד ימין, היד שכותב בה נחשב לימין ולכן יניח תפילין ביד השניה. אם רוב מעשיו ביד שמאל וכותב בימין אזי יניח תפילין ככל אדם ביד שמאל- זאת שיטתו של מרן שו"ע שסובר שתמיד קובע באיזו יד כותב (ואחרים סוברים שהיד בה עושה רוב מעשיו היא הקובעת).
נער שהיה רגיל לכתוב ולעשות מעשיו ביד ימין, ואחר כך הרגיל עצמו לכתוב ביד שמאל, יניח ביד שמאל ככל אדם, שכיוון שלא נולד כך אלא הרגיל עצמו לאחר מכן, אין עליו  דין איטר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן כז סעיף יח-כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה