חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מקיימים מצוות כיבוד הורים גם דרך הטלפון?

תשובה:

לכתחילה ראוי לבקר ממש את ההורים  ולעמוד על צרכיהם ובפרט כשהם חולים או זקנים. מי שמתקשר מדי פעם לשאול בשלומם, הרי גם בפעולה זו יש ממצוות כיבוד הורים.

פוסק: הרב אליהו ביטון

ספר: דרכי פלא

מקור: יורה דעה סעיף ב וראה ילקוט יוסף, כיבוד אב ואם פרק ה סעיף מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה