חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נכד חייב בכיבוד סבו כמו בכיבוד הוריו?

תשובה:

עיקר חיוב כיבוד הורים חל על הבנים ולא על הנכדים, לכן אין הנכדים מחוייבים בכיבוד אבי אביהם באותה מידה והעומס  והתדירות שאביהם ושאר הדודים חייבים.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן נ וראה גם רמ"א סעיף כד וראה שו"ת מנחת יוסף חלק ח סימן יט

תשובה נוספת:

חייב אדם לחנך את בניו ובנותיו הקטנים כדי שיכבדו את הסבא והסבתא וינהגו בהם כבוד.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן רמ' סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה