חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבות את נרות חנוכה בבית הכנסת, לפני שעבר חצי שעה מההדלקה ?

תשובה:

מותר לכבות את נרות חנוכה בבית הכנסת, לפני שעבר חצי שעה מההדלקה, וזאת כאשר יש חשש שיגנבו את החנוכיה, אולם כאשר אין חשש לכך, אזי ראוי לא לכבות את הנרות לפני שעברה מחצית השעה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרע"א עמוד סז, בשם הגר"ש הלוי ואזנר

תשובה נוספת:

אומנם נכון לכבות רק אחרי מחצית השעה, אבל אם התנו לפני ההדלקה שיוכלו לכבות את הנרות לאחר סיום התפילה, רשאים לעשות כן גם אם לא עברה חצי שעה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה פרק י סעיף ט

תשובה נוספת:

בבית כנסת צריך ליתן שמן שידליקו הנרות לפחות חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. אולם אם המתפללים הולכים לביתם לאחר תפילת ערבית ולא נשאר אדם בבית הכנסת רשאים לכבות את הנרות, ויש המחמירים אלא אם כן יש חשש לשריפה או לגניבת החנוכיה.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות מועד

מקור: חנוכה סעיף כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה