חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

המתפלל באוטובוס כיצד יכוון את גופו לכוון ירושלים?

תשובה:

המתפלל באוטובוס, כיון שחושש שיעבור זמן התפילה, וכיון שכיוון הנסיעה משתנה במהלכה, הרי הוא נחשב אנוס ולכן יכוון ליבו לשמים.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: שו"ת חנוך לנער

מקור: הלכות תפילה סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה