חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לכסות בכוס דבורה שפורחת סביב השולחן?

תשובה:

מותר בשבת לכסות בכוס דבורה שפורחת סביב השולחן, כיוון שהמטרה שלא תזיק.

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב פרק לג סעיף 217 וראה שו"ע סימן שטז סעיף ז ומשנה ברורה סקכ"ז וסקמ"ו. וראה שש"כ פרק לב סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה