חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הטעם שמכסים בבית בימי השבעה כלי כסף, מראה ותמונות?

תשובה:

המנהג של כיסוי תמונות וכלי כסף בית האבל הנו על מנת למעט דברים שיכולים להביא לידי שמחה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד רסט

תשובה נוספת:

נוהגים לכסות את המראות ויש שמכסים תמונות אנשים, בגלל שהתמונות והמראת גורמות לשמחה, וכן בגלל שמתפללים בבית האבל ואין מתפללים מול מראה.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: סימן י סעיף ד

תשובה נוספת:

חובה לכסות את התמונות בימי השבעה, בזמן התפילה יש לכסות את התמונות שמול המתפללים.
כמו כן יש לכסות את המראות בזמן שמתפללים בבית האבל. יש הנוהגים לכסות את המראות בכל ימי השבעה.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק ח סעיף קלג - קלב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה