חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכנס למסגד?

תשובה:

יש המתירים להכנס למסגד.

פוסק: הרב חיים בנימין גולדברג

ספר: בין ישראל לנכרי

מקור: עניני יו"ד סימן כז סעיף טז. אבני ישפה סימן קנג. ובשו"ת ציץ אליעזר יו"ד סימן צא אות ד אוסר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עבודה זרה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה