חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם עובד זר רשאי להעלות בשבת באמצעות מעלית אדם על כסא גלגלים?

תשובה:

יש שהתירו לנכרי להעלות או להוריד במעלית אדם בכסא גלגלים בשבת, כיון שהשימוש במעלית במקרה זה הנו לצורך הנכרי במסגרת תפקידו. אולם אין לומר או לרמוז לנכרי לעשות זאת, אלא הוא עושה זאת על דעת עצמו וביוזמתו.

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק ד סעיף ז ובהערות וראה שם דעת האוסרים וטעמיהם בהערות וכן בארחות שבת חלק ב' ותנאי המתירים.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה