חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

היושב על כסא גלגלים כיצד ינהג בתפילת שמונה עשרה לגבי "עושה שלום"?

תשובה:

נכה שמתפלל בכסא גלגלים, בעת אמירת "עושה שלום" בסוף תפילת העמידה,  אם הדבר אפשרי אזי יחזיר בעצמו את כסאו לאחוריו ג' פסיעות או בסיוע אחר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב/ עמוד קנד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה