חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות כרטיס הגרלה מכספי מעשר כספים?

תשובה:

מותר לקנות מכספי מעשר כספים כרטיס הגרלה למטרות צדקה והחזקת התורה, ולאחר קבלת התשורה/ הזכיה אינו חייב להחזיר למעשר ואם יחזיר תבוא עליו ברכה.

פוסק: הרב משה שטיין מפסקי הגר"ש ואזנר

ספר: מבית לוי מפסקי הגר"ש ואזנר

מקור: יורה דעה הלכות צדקה סעיף ג וראה שבט הלוי חלק ט' בימן ר

תשובה נוספת:

מי שזה בהגרלה שקנה מכספי מעשר כספים, יחזיר את מחיר הכרטיס לצדקה, ויש אומרים שצריך לתת את כל הכסף שזכה.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק ט סעיף כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מעשר כספים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה