חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מקיימים תושבי הכרכים את מצוות פורים כאשר, התאריך טו' באדר חל בשבת?

תשובה:

כאשר יום ט"ו באדר חל בשבת, מחלקים בני המוקפים את מצוות פורים לשלושה ימים, ולכן הוא נקרא "פורים משולש". את מגילת אסתר הם קוראים ביום שישי (י"ד באדר) כמו בני הפרזים, ונותנים מנות לאביונים ביום שישי.  בשבת הם מוסיפים בקריאת התורה את הקריאה של פורים וכן אמירת "על הניסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון. מאידך, את משלוח מנות וסעודת פורים הם מקיימים ביום ראשון.
נתינת מחצית השקל יקדימו לתת ביום י"ג באדר לפני מנחה או לאחר מנחה - הכל כפי מנהגם.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק ט"ו סעיפים א - ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה