חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר אביו מתארח אצל בנו, רשאי הבן לשבת בראש השולחן?

תשובה:

 כאשר אביו מתארח אצל בנו, או שהאב מתארח אצלו דרך קבע, רשאי הבן לשבת בראש השולחן.

פוסק: הרב יחיאל מיכל עפשטיין

ספר: ערוך השולחן

מקור: סימן ר"מ סעיף יא וראה תורת הכיבוד, טז, ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה