חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכתוב בתחילת ספר קודש או בסופו, תאריכי לידה של ילדיו, הוריו וכו'?

תשובה:

אומנם ראוי היה להמנע מלכתוב דברים כגון אלה בספר קודש, אבל כבר נהגו  רבים לכתוב על פנים כריכת הספר תאריכי לידה, ימי פטירה, שושלת המשפחה וכו'.
 יש שנהגו לכתוב הערות וחידושי תורה בשולי הדפים.

פוסק: הרב מאיר דוד שמואלי

ספר: שמירת כבוד הספרים

מקור: פרק ג סעיף מו -נב ובהערה 46, 52. וראה פסקי תשובות ח"ב דף רצ"ג בשם לקט הקמח החדש

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספרי קודש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה