חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כתר שעל השיניים מהווה חציצה אסורה בטבילת אשה?

תשובה:

כתר קבוע שעל השיניים אינו חוצץ. אם הכתר זמני דינו כסתימה זמנית וכדאי לשאול מורה הוראה.

פוסק: הרב יוסף אברמובסקי

ספר: טהרה כהלכתה - חציצה בטבילה

מקור: סעיף קכז עמוד קיח

תשובה נוספת:

אם הסתימה כרגע אינה יכולה ליפול ללא התערבות רופא אזי מותר לה לטבול.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק א הוראה קמא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה