חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שאינו זוכר אם כיבה את הנורה במקרר לפני שבת, האם יהיה מותר לו לפתוח את דלת המקרר?

תשובה:

מי שאינו זוכר אם כיבה את המנורה במקרר לפני כניסת השבת, מותר לו לפתוח את המקרר כיון שאינו מתכוון להדלקה.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: סימן פו וראה חזון עובדיה שבת חלק ד וכן יחוה דעת חלק ה כט

תשובה נוספת:

 מי שבשבת פתח בשגגה את דלת המקרר והמנורה נדלקה, לא יסגור את המקרר בידיו כרגיל, אלא יסגור את הדלת כלאחר יד, ומותר לסגור על ידי קטן.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שז סעיף מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה