חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להעלות לתורה אדם אשר בדעתו שלא להשלים את התענית?

תשובה:

חולה שלא יכול לצום, וכן מי שמתענה רק שלא ישלים את הצום, אין מעלין לתורה ביום צום.
ולמנהג ספרד אם התענית חלה בימי שני וחמישי, רשאי לעלות לתורה גם מי שאינו צם.

פוסק: הרב בנימין חותה

ספר: כי בא מועד

מקור: ארבע תעניות סימן תקסה - תקסו סעיף לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה