חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שלא צם רשאי לעלות לתורה בתענית צבור?

תשובה:

מי שאינו מתענה אינו רשאי לעלות לתורה בתענית צבור. ולכן גם כהן שאינו צם יצא מחוץ לבית הכנסת גם אין שם כהן אחר.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני, סימן תקנ' סעיף מד

תשובה נוספת:

אם אדם שלא צם חושש שיקראו אותו לעלות לתורה, יצא מבית הכנסת לפני הקריאה.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים פרק כד סעיף כז וראה שו"ע תקסו , ט"ז ס"ק ח . מג"א ס"ק ח . מש"ב ס"ק כא ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה