חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי רשאי ללבוש את בגדים לכבוד יום טוב החל במוצאי שבת?

תשובה:

ראוי ללבוש בגדים מיוחדים ליום טוב, נאים יותר משבת. כשחל יום טוב במוצאי שבת לא ילבשם בשבת סמוך לחשיכה כיוון שנראה מכין משבת ליום טוב. לכן, ילבשם מבעוד יום בשבת עצמה אבל יכוון שלובש אותם גם לכבוד שבת, או שילבשם רק שיהיה לילה.

פוסק: הרב יצחק מאיר ברכיה ליברמן

ספר: חג השבועות - דינים ומנהגים

מקור: פרק ג סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה