חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש במטריה סגורה כדי להקל על הליכתו ( במקום שיש עירוב)?

תשובה:

אסור בשבת להשתמש במטריה סגורה כדי להקל על הליכתו ( במקום שיש עירוב).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק טז סימן סא בשם הגר"מ אליהו, ובעל משנת יוסף

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה