חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצרף למניין אשה שהפכה עצמה לאיש?

תשובה:

אשה שהפכה עצמה לאיש, אם אותו איש מתקרב ליהדות, רשאי לבוא לבית כנסת ולשבת בעזרת גברים, אולם אין לצרף אותו למניין לאמירת דברים שבקדושה.

פוסק: הרב עידן בן אפרים

ספר: דור תהפוכות

מקור: סעיפים י-יב וראה מקורות בהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה