חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יעשה מי ששכח ואכל או שתה ביום צום?

תשובה:

מי ששכח ואכל או שתה ביום צום, חייב להמשיך לצום, שהרי מי ששה עבירה אחת אין לו לעשות עבירות נוספות. כמו כן אינו צריך להתענות ביום אחר תמורת הצום ששבר, הגם שיש כאלה שנהגו לעשות זאת.
מי ששתה או אכל כשיעור לא יאמר "עננו".

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים פרק ז סעיף ו וראה שו"ע תקסח, א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה