חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אומרים "שלום עליכם" ביום טוב שחל בשבת?

תשובה:

יש מנהגים שונים לגבי אמירת פזמון "שלום עליכם" ביום טוב שחל בשבת. רוב קהילות אשכנז אומרים. ויש שלא אומרים.

פוסק: הרב יהודה טשזנר

ספר: שערי חג הסוכות

מקור: מילואים סימן יג וראה שם מקורות

תשובה נוספת:

אומרים בליל יום טוב שחל בשבת שלום עליכם ואשת חיל, אבל בליל פסח
שחל בשבת יש שאינם אומרים שלום עליכם ואשת חיל מפני שצריך להזדרז בליל פסח
לקדש היום. בראש השנה אומרים עד "צאתכם לשלום".

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת א-ג סימן רעא פרק יא סעיפים עד-עה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה