חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שליח ציבור רשאי לומר נפילת אפים (תחנון) בעמידה?

תשובה:

כאשר הציבור נופל על פניו ואין לש"ץ מקום לשבת יאמר תחנון בעמידה. וכן כל אדם אשר עומד מאחוריו אדם ומתפלל שמונה עשרה ואינו יכול לילך לצדדים ולישב, אזי יפול על פניו מעומד.

פוסק: הרב שאול וידר

ספר: שליח צבור

מקור: פרק ט סעיף ג וראה משנה ברורה סימן קלא ס"ק י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה