חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד להתפלל תפילת שמונה עשרה באוירון?

תשובה:

הרוצה להתפלל במטוס תפילת "שמונה עשרה", כשאין לו אפשרות טובה אחרת, יתפלל שמונה עשרה בישיבה על מקומו ולא בעמידה במעברים וכו',
כיון שאם יתפלל בעמידה במעברים, יופרע עלי ידי העוברים ושבים. ואם יוכל יכרע
בעמידה אם  הדבר יהיה אפשרי
.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: תפילה פרק ח' סעיף ד ובהערה.

תשובה נוספת:

הנוהגים בדרך כלל, להניח תפילין בעמידה, בכל אופן בעת טיסה, נסיעה, רשאי להניחם בישיבה.

פוסק: הרב משה סופר

ספר: ויהי בנסוע

מקור: פרק ג סעיף כה וראה רמ"א סימן כה, סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טיסה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה