חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאישה להתנות שאינה מקבלת עליה יום כיפור בעת הדלקת נרות ?

תשובה:

אישה שמדליקה נרות בערב יום כיפור ורוצה לנסוע אחר כך עם בעלה לבית הכנסת, רשאית להתנות שאינה מקבלת עליה יום כיפורים בהדלקתה, ועל כל פנים תברך גם ברכת שהחיינו.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד שנז, סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה