חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשטוף ולצחצח שיניים ביום צום?

תשובה:

אין לשטוף את הפה או לצחצח שיניים בתענית ציבור. בעת הצורך יש להתיר כאשר אינו נותן בפיו יותר מרביעית בבת אחת (81 גרם) ויודע שלא יבלע מים. אולם בתשעה באב יש להחמיר אלא אם יש לו צער גדול אזי יוריד את פיו למטה שלא יבואו מים לגרונו.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני, סימן תקנ סעיף כ

תשובה נוספת:

מי שיש לו צער אם אינו מצחצח שיניים, רשאי לצחצחם רק יזהר שלא לבלוע מים, ולא ישתמש במשחה טעימה.
לגבי תשעה באב יש להתיר רק כשיש צער גדול. וביום כיפור יש להחמיר בזה (שו"ע או"ח תקסז מ"ב ס"ק יא).

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן תנז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה