חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה לשטוף את הראש או הפה על מנת לשפר את מצבו?

תשובה:

מותר לחולה לשטוף את הראש או הפה על מנת לשפר את מצבו ולאחר מכן יפלוט את המים. וכן מותר לגרגר מי מלח לממיחושים ויזהר מבליעתם ויפלטם אחר כך.
וכן מותר במקום צער לשטוף את הפה לאחר הקאה ויזהר מבליעתם.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן תקסז ס"ק יא וראה שער הלכה פרק ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה