חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני הדלקת נרות בערב יום כיפור?

תשובה:

מנהג אשכנז שנים מדליקות קודם את הנרות ואחר כך מברכות, הנוהגות מנהגי ספרד יברכו קודם ההדלקה.
מוטב שלא יברכו שהחיינו בזמן ההדלקה אלא  יצאו ידי חובה בברכת שהחיינו שתאמר בבית הכנסת. מכל מקום אם האשה רוצה לברך לאחר ההדלקה, ורק אחרי שתסיר את נעלי העור, כיון שברכת שהחיינו הנה על עצם יום הכיפור וברגע שברכה שהחיינו קבלה עליה תוספת יום כיפור.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרי"ב סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה