חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך להדליק בערב יום כיפור נר נוסף על נר נשמה?

תשובה:

יש להדליק נוסף לנרות נשמה שמדליקים לזכר להורים, גם נר נוסף לצורך ההבדלה במוצאי שבת.
כמו כן יש להקדים להדליק נרות אלה לפני הדלקת הנרות שמברכים עליהם לכבוד יום כיפור.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים פרק ב סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה