חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדפיס ספר לזיכוי הרבים?

תשובה:

אסור להדפיס ספר ללא רשות המחבר גם אם עושה זאת לזיכוי הרבים ולא למטרות רווח.
ויתר פרטי הדפסת ספרים במצבים שונים  ראה פרק ג בספר "זכויות יוצרים".

פוסק: הרב אברהם לוי

ספר: זכויות יוצרים

מקור: פרק ג סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זכויות יוצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה