חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לעקור אילן המורכב מכלאים?

תשובה:

אין איסור השחתה בעץ כלאים ומצוה לעוקרו.

פוסק: הרב יצחק אליהו שטסמן

ספר: עץ השדה

מקור: פרק ז סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עצים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה