חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה וכיצד מברכים על ברקים ורעמים?

תשובה:

נוהגים לברך תחילה על ראיית ברק "עושה מעשה בראשית", ואחר כך בעת שמיעת הרעם מברכים "שכוחו וגבורתו מלא עולם".
ואם הברק והרעם באו כאחד, יברך עליהם את אחת משתי הברכות הנ"ל, ואחר כך אם יראה שוב ברק או ישמע שוב רעם יברך את הברכה השנייה.
את הברכות הללו מברכים רק פעם ביום,  אולם אם נסתלקו העננים, ויותר מאוחר שוב נתכסו השמים בעננים והחלו שוב ברקים ורעמים, אזי יברך עליהם מחדש מאחר ומדובר במערכת עננים אחרת.
את הברכות על הברקים והרעמים יש לברך סמוך לראייתם או שמיעתם. (תוך כדי דיבור).

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות, טו,ז וראה גם שו"ע סימן רכז, סעיפים ב-ג ובמ"ב ח,ב,יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה