חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר ידוע מראש שלא יהיה מנין בבית הכנסת אפשר להתפלל בביתו (מצוי בחו"ל ובישובים קטנים)?

תשובה:

מצווה להתפלל בבית הכנסת גם כאשר מדובר במקום שאין  בו מניין (הדבר מצוי לעיתים בחו"ל או בישובים קטנים) , מפני שבבית הכנסת נשמעת התפילה יותר.
גם כשאין מניין ,טוב להמשיך לארגן את התפילה בלי דברים שבקדושה (קדיש, ברכו, קדושה, חזרה, יג מידות) ובתורה יקראו ללא ברכות.

פוסק: הרב דוד אברהם ספקטור

ספר: ספר הגבאי

מקור: פרק ה סעיפים ו-ז וראה רמב"ם תפילה פרק ח , א וכן שו"ע אורח חיים תרפט סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה