חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

במקום שלא אומרים תחנון ביארצייט של צדיק, האם זה חל על כל המניין או רק על חסידי אותו צדיק?

תשובה:

מנהג עתיק אצל חסידים שלא לומר תחנון ביום הזכרון לפטירת הצדיק, המקור לכך בזוהר שרשב"י קרא ליום פטירתו "הלולא" ויש ביום זה יחוד גדול בעליונים והמתקת הדינים.
נהגו חסידים שלא לומר תחנון ביום הלולא של אבות החסידים. אבל לא יכול כל חסיד הניגש להיות שליח ציבור יכול לבטל מכל המתפללים תחנון ביום היארצייט של הרבי / האדמו"ר שלו.
מי שמתפלל בבית כנסת חסידי או שטיבלאך ביום היארצייט של אדמו"ר, והוא לא משתייך למנהג שם לבטל תחנון, אזי יגיד תחנון בלחש בלי נפילה על פניו.
אגב כך במקום שלא אומרים תחנון בגלל ברית מילה, חתן וכו' רשאי היחיד לומר.

פוסק: הרב יוסף ליברמן

ספר: שו"ת משנת יוסף

מקור: חלק ז סימן כח וראה חלק ד או"ח סימן ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה