חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לברך על טלית שאולה?

תשובה:

המנהג הוא שמי ששאל טלית מחברו  ומתעטף בה בתפילה, יברך עליה כיון ששאל מדעת הבעלים וזה נחשב כמתנה על מנת להחזיר.
אם מתעטף לצורך כבוד בעלמה, כגון לנשיאת כפיים, עליה לספר תורה, או שליח ציבור אינו מברך על טלית שאולה. ויכוון שלא לקנותה.
אם זו טלית של בית הכנסת מברך עליה אפילו אם לובשה לצורך עראי.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן יד סעיפים ג-ה וראה תפלה כהלכתה , ז, נ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה