חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה זמני התפילה לכתחילה ובמצבים שונים?

תשובה:

 

א. זמני התפילה לכתחילה

1. זמן התעטפות בציצית, הנחת התפילין וקריאת שמע הוא בסוף השליש הראשון של הזמן שבין עלות השחר לבין הנץ החמה.

2. זמן תפילת שחרית לכתחילה הוא עם הנץ החמה, ונמשך עד סוף שליש היום (לדעת המגן-אברהם זהו שליש מהזמן שבין עלות השחר לבין צאת הכוכבים; ולדעת הגר"א - בין הנץ החמה לבין צאת הכוכבים(.

3. זמן ההתעטפות בציצית והנחת התפלין נמשך עד לצאת הכוכבים.

4. זמן קריאת שמע לכתחילה נמשך עד לרבע היום.

ב. היוצא לדרך קודם עלות השחר

1. היוצא לדרך קודם עלות השחר: יאמר בביתו ברכות השחר. קרבנות יאמר מיד לאחר עלות השחר. את שאר חלקי התפילה ישלים בדרך כשיגיע הזמן.

2. עליו ליטול ידיו פעמיים, פעם בקומו בברכה, ושנית כשיעלה עמוד השחר בלי ברכה.

3. אם בדרך אין לו מים לנטילת ידים ינקה ידיו בכל דבר שמנקה, יברך "על נקיות ידים" ויתפלל. וכשיבא בהמשך היום למקום שיש בו מים יטול ידיו בלי ברכה, אלא אם כן נוטל ידיו קודם לסעודה.

4. אם בדרך לא יוכל להתעטף בציצית ולהניח תפילין, יוכל לעשות זאת בעוד יום כשיגיע למחוז חפצו. על כל פנים לא ידחה תפילה בגלל חוסר אפשרות להתעטף בציצית ולהניח תפילין.

ג. היוצא לדרך קודם זמן תפילין וקריאת שמע

1. אם אפשר ינהג כדלעיל ב1/.

2. בדיעבד ובשעת הדחק מותר להתפלל בביתו שמונה עשרה מעלות השחר. ואחר כך בהיותו בדרך כשיגיע הזמן יתעטף בציצית, יניח תפילין וישלים את קריאת שמע וברכותיה. מכל מקום עדיף לדחות את כל התפילה ולהתפללה בדרך כסדרה ובזמנה, כיוון שאם מתפלל שמונה עשרה בביתו קודם שיוצא לדרך, בוודאי בגלל החפזון לא יוכל לכוון כראוי.

3. אם יודע שבדרך לא יוכל לכוון כלל, ולמחוז חפצו יגיע רק כעבור זמן תפילה וקריאת שמע, יכול להתפלל בביתו תפילה כסדרה ללא טלית ותפילין, אך עליו להשמיט את ברכת יוצר אור, שאין זמנה אפילו בדיעבד קודם זמן טלית ותפילין, וישלים אותה כשיגיע זמנה.

ד. היוצא לדרך קודם הנץ החמה

1. לכתחילה ינהג כדלעיל ב1/.

2. בשעת הדחק יתפלל בביתו כל התפילה כסדרה.

ה. זמן התפילה

זמן התפילה במשך הטיסה במטוס נקבע בהתאם לזריחה (וכן לשקיעה) הנראית מהמטוס הנמצא באויר. במזג אויר ערפילי ניתן להסתייע במידע המתקבל מקברניט המטוס.

ו. השלמות התפילה בהמשך היום

1. תפילת שמונה עשרה יש כאמור להשלימה קודם סוף שליש היום. בצמוד לה יש לאמר תחנון.

2. שאר חלקי התפילה (הלל, קריאת התורה, אשרי ובא לציון, שיר של יום, מוסף), ההתעטפות בציצית והנחת התפילין אפשר להשלימם עד סוף היום.

3. בדיעבד אפשר להשלים גם את תפילת שמונה עשרה עד חצי היום. אם איחר זמן זה, יתפלל מנחה ויוסיף אחריה שוב תפילה שמונה עשרה כתשלומין לתפילת שחרית.

4. אם לא קרא הלל ולא התפלל מוסף בבוקר ובא לאומרם לאחר שהגיע זמן מנחה קטנה, יקדים תפילת מנחה להלל ולמוסף.

ז. תפילה בציבור ותפילה בזמנה

1. תפילה בזמנה ואפילו ביחידות עדיפה על תפילה בציבור. לאחר שהתפלל ביחידות ראוי שיכנס לבית הכנסת לשמיעת קדיש וקדושה וקריאת התורה. מכל מקום יתפלל בביתו רק אותם חלקים שבציבור אומרים אותם לאחר זמנם, ועל כן בביתו יתפלל רק עד אחרי שמונה עשרה, ועם הציבור יקרא הלל, ויתפלל מוסף.

2. במיוחד ראוי להקפיד על השלמת התפילה עם הציבור כדי שלא לפרוש ממנו לחלוטין. מורה ומחנך חייב להקפיד בכך עוד יותר כדי שיוכל להוות דוגמא חינוכית לתלמידיו.

3. כשהתפילה מתאחרת מותר לשתות קודם לתפילה תה או קפה, ואפילו אם הם ממותקים בסוכר. ויש מקילים לשתות אפילו עם מעט חלב, וראה לעיל יא/ה.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה