חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכתחילה לצאת לטיול כאשר יודע שלא יהיה לו מניין להתפלל?

תשובה:

במקום שקשה להשיג מנין אנשים, אזי עדיף שיתפללו לפחות שלושה ביחד באותו מקום, מאשר יתפלל כל אחד ביחידות בחדרו.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק שני סימן נז

תשובה נוספת:

ברור שלכתחילה יש לתכנן כך שיימצא לו מניין גם בהיותו בטיול.
אולם כאשר הדבר לא יהיה ניתן להעשות, נראה שיהיה רשאי לנסוע ולהתפלל ביחידות, אלא שישתדל להתפלל בכוונה ולא בחופזה.
בספר שו"ת שבט הקהתי ח"ד, מד  מובא בשם שו"ת יד אליהו, שהטעם שבכל אופן יש היוצאים לטיול ללא מניין, הנו בגלל שבשעה שיצא לדרך היא יצא בהיתר ואין עליו שום חיוב בעת נסיעתו לטיול, אלא מאחר ובטיול עצמו כרוצה להתפלל ולא מוצא מניין במרחק 4 מילין, אזי אין עליו שום איסור להימצא במצב כזה שהרי נסע לטיול לפני שהגיע זמן חיוב תפילה זו.

(יש לתכנן את הטיולים הבאים  כך שיהיה לו מניין).

ספר: עולם קטן - מדור -פסקי הרב אבינר והרב שמואל אליהו

מקור: הרב יוסף צבי רימון - עלון מספר 610 מדור "מה לעשו"ת" -

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה