חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקחת בהשאלה טלית מחברו ללא ידיעתו?

תשובה:

מותר לקחת בהשאלה טלית מחברו בלא ידיעתו, ובלבד שעושה כן באקראי, ואין הטלית נמצאת במקום סגור. ואם הטלית הייתה מקופלת יזהר ויקפל אותה לאחר התפילה. יכוון שלא לקנות את הטלית ואז לא יצטרך לברך עליה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן יד סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה