חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יחיד אשר מתפלל בביתו רשאי ליפול אפיים כאשר אומר תחנון?

תשובה:

יחיד אשר מתפלל בביתו רשאי ליפול אפיים כאשר אומר תחנון, וזאת רק אם יש לו ספר תורה בביתו, שאם לא כן, יגיד תחנון ללא נפילת אפיים. 
בכל מקרה יחיד לא אומר כרגיל יג' מידות, אלא כקורא בתורה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק טו סעיפים ב - ג. לפי מנהג ירושלים יש נפילת אפיים גם ללא ספר תורה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה