חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג לגבי המשך התפילה אם יצאו מקצת מן המנין ?

תשובה:

אם  יצאו מקצת המתפללים באמצע חזרת הש"ץ ימשיך החזן לומר את חזרת הש"ץ אפילו שאין מנין ואפילו אם יצאו קודם קדושה. אבל לא יאמר קדיש תתקבל. אולם לדעת הרמ"א יש לומר קדיש תתקבל בתנאי שנשאר רוב מנין.
אולם אם יצאו אחרי שהתחיל "יוצר" לא יאמרו חזרת הש"ץ.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן קלב' סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה