חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד עושים את נפילת אפיים בתחנון??

תשובה:

בנפילת אפיים נוהגים האשכנזים לשבת כהשראש מוטה על יד ימין כשהיד עצמה מכוסה, במנחה או כשאין לו תפילין מניחים את הראש על יד שמאל. מנהג ספרד לומר מזמור לדוד אליך וכו' מבלי שנופלין על פניהם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק טו סעיף ח ומשנה ברורה רלא, ס"ק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה