חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר כלה מתפללת בעזרת נשים אומרים תחנון (נפילת אפיים) בבית הכנסת?

תשובה:

כאשר כלה מתפללת בעזרת נשים בבית כנסת (בו לא נמצא החתן), אזי אומרים כרגיל "תחנון", כיוון שהאשה אינה מצטרפת למניין, והמצאותה בעזרת נשים, אינה נחשבת כחלק מהמניין של הציבור.

אגב, אם התפילה מתקיימת בבית החתן או הכלה, אולם החתן לא נמצא והכלה כן נוכחת זמן התפילה, הרי אז אין אומרים תחנון.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: םרק טו סעיף לד ובהערה 79 - 78 . וראה גם שבט הלוי חלק ה סימן יב וח"ח בימן כד

תשובה נוספת:

המנהג שלא לומר חתנון כאשר החתן נמצא בבית הכנסת. ויש על מי לסמוך למי שרוצה ליישם הלכה זו גם כאשר במקרה שרק הכלה מתפללת בעזרת נשים אף על פי שהחתן אינו נמצא בבית הכנסת.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ה סימן ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה