חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם המתפלל שמונה עשרה בראש חודש, להרים קולו בשעת אמירת יעלה ויבוא, כדי להזכיר למתפללים?

תשובה:

יש מקילין שמותר לאדם המתפלל שמונה עשרה בראש חודש, להרים קולו בשעת אמירת יעלה ויבוא, כדי להזכיר למתפללים.

פוסק: הרב חיים קניבסקי בעריכת בנו הרב יצחק שאול

ספר: דעה נוטה

מקור: הלכות תפילה תשובה קמו, וראה שו"ע סימן קא סעיף ב ובמשנה ברורה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה