חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג מי שנמצא באמצע התפילה ומרגיש שצריך להפליט רוח מגופו מלמטה?

תשובה:

המוציא רוח באמצע התפילה מלמטה סימן רע לו, אם מסוגל לעצור בעצמו אזי יעצור, אם אינו מסוגל אזי אם כבר יצא ריח ימתין עד שיכלה הריח ויחזור למילה שהפסיק בה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף פה וראה פירוט בהערה קצו לגבי שנעשה בביתו וראה שו"ע קג' סעיפים א-ב ומשנה ברורה וכן סימן פ מ"ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה