חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

לכמה מתפללים צריך ש"ץ לחכות לפני שמתחיל את החזרה?

תשובה:

הרבה פוסקים סבורים, שגם אם יש עשרה שסיימו שמונה עשרה, יש להמתין לרוב הציבור שסיימו שמונה עשרה, כמובן אם מתפללים באופן ראוי וסביר ולא מאריכים מדי, ואז אין בכל טירחא דצבורא.

פוסק: הרב שמעון אמסלם

ספר: יקרא דצבורא

מקור: פרק ז סעיף ו

תשובה נוספת:

יש להתחיל חזרת הש"ץ כשסיימו תפילה בלחש תשעה מתפללים מלבד שליח ציבור. ( מגן אברהם: אין להקל בפחות משמונה).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יג סעיף כז וראה שו"ע סימן קכד סעיף א ומגן אברהם נה, ח

תשובה נוספת:

המנהג הוא ששליח ציבור מחכה לרב בית הכנסת שיסיים תפילתו ואז מתחיל חזרת הש"ץ. לכן  משום טירחא דצבורא, לא ימתיו גם לאביו. כמובן שאם המתפללים לא מתנגדים שיחכה גם לאביו אזי ימתין גם לו.

פוסק: הרב שמעון אמסלם

ספר: יקרא דצבורא

מקור: פרק ז סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה