חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי רשאי שליחת ציבור להתחיל חזרת הש"ץ?

תשובה:

יש להתחיל חזרת הש"ץ כשסיימו תפילה בלחש תשעה מתפללים מלבד שליח ציבור (מגן אברהם: אין להקל בפחות משמונה).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יג סעיף כז וראה שו"ע סימן קכד סעיף א ומגן אברהם נה, ח

תשובה נוספת:

הרבה פוסקים סבורים, שגם אם יש עשרה שסיימו שמונה עשרה, יש להמתין לרוב הציבור שסיימו שמונה עשרה, כמובן אם מתפללים באופן ראוי וסביר ולא מאריכים מדי, ואז אין בכל טירחא דצבורא.

פוסק: הרב שמעון אמסלם

ספר: יקרא דצבורא

מקור: פרק ז סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה