חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם המתפלל במניין מסוים חייב לענות באמצע התפילה על ענייני קדושה למניין אחר המתקיים לידו?

תשובה:

כשאדם  מתפלל במניין מסויים (כגון, ברחבת הכותל המערבי), הוא לא צריך לענות על דברים שבקדושה ששומע ממניין אחר המתקיים בכותל או בחדר אחר, גם כאשר הוא נמצא בעת התפילה במקום בו מותר  להפסיק לדברים שבקדושה,  כיוון שהעוסק במצווה פטור ממצווה. ויש הסוברים שאם מתפלל ביחיד - אזי יענה.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יא' סימן ג, הובא בשבט הקהתי חל ד, לג, וראה גם בשבט הלוי ח"ט סימן מג, וכן הליכות שלמה פו הי"ב ורבבות אפרים ח"א ספ"ט

תשובה נוספת:

הלומד תורה בחדר אחר ושומע שאומרים קדיש וברכו בחדר אחר, פטור מלענות על קדיש וקדושה

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן כג וראה גם באשל אברהם סימן רטו' ס"ב וכן בשלמת חיים סימן תקיג.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה